Lidské tělo neustále odolává mnoha hrozbám. Jednou z nich jsou látky zvané volné radikály, které jsou vysoce reaktivní a snadno mohou způsobit poškození buňky, které může vést až ke vzniku rakoviny a mnohým dalším onemocněním. Zdrojem volných radikálů je znečištěné ovzduší, ultrafialové záření nebo kouř z cigaret. Volným radikálům se nelze zcela vyhnout, protože jejich tvůrcem je i samo lidské tělo, které je tvoří při trávení potravy.

Antioxidanty jsou látky, které brání v činnosti volným radikálům. Neutralizují je a tak jim znemožňují jakkoliv poškodit buňky. Tělo si část antioxidantů vytváří samo, není tím pádem tak úplně bezbranné. Je však do jisté míry závislé na antioxidantech pocházejících ze stravy.